ח"כ ניסים זאב מש"ס הציע לטפל בהומוסקסואלים ובלסביות כמו בשפעת העופות. אביגיל שפרבר, לסבית דתייה, החליטה ללמד אותו שיעור קטן באהבה "מי שאוהב את הקב"ה בהכרח יאהב את יצוריו"

אביגיל שפרבר | 30/1/2008

אתמול  הציע  חה"כ נסים זאב מש"ס "לטפל בהומואים כמו בשפעת העופות"  ובעצם הציע לגזור גזר דין מוות עלי ועל חברי. חה"כ זאב הסביר שאנו  גוזרים על עצמנו השמדה, וכך גם משמידים את עם ישראל.

אחת המצוות בפרשת קדושים היא "ואהבת לרעך כמוך"  ובתלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט' נאמר "ואהבת לרעך כמוך ר' עקיבא אומר זהו כלל גדול בתורה". משמע שמצווה זו כוללת את התורה כולה.

רש"י מקשה- איך אהבת הרע כוללת את כל מצוות התורה? מה עם מצוות שבין אדם למקום? ומתרץ רש"י שעל-ידי אהבת הָרֵעַ יבוא לאהבת ה'. זאת-אומרת שעל-ידי שיצא מעצמיותו ויתן לשני, יגיע גם להכיר טובה למי שבראו, וכך יבוא לאהבת ה'. וזהו כוונת סיום הפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה' ".

אני רוצה לספר לחה"כ זאב על שתים מתוך כעשר שמחות שנכחתי בהם בשנה האחרונה: לידידי א' , שבמשפחתם נהוג לקנות טלית לכבוד יום החתונה, לא היתה טלית. בכל יום, בבית הכנסת, הרגיש א' שבהיותו כבר בן 30 עירום מטלית, הוא נושא אות קלון, אות של כישלון.

לפני כחצי שנה הגשים א' את חלומו הגדול. א' ברך "שהחינו" על הטלית שקיבל מאביו לכבוד ברית המילה של בנו הבכור. א' בחר לא לעשות שקר בנפשו, לא להינשא לאישה מתוך ניצול, כדי להגשים את חלומו להיות אבא, או להגשים את חלומו של חה"כ זאב.

א' בחר ללכת בדרך התורה, בדרך האמת, בלי לוותר על זהותו החד מינית, וזכה בעז"ה להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. בטקס ברית המילה נכחו משפחתו ומשפחת האם, ושתי הקהילות הדתיות שהבן של א' יזכה לגדול בתוכם.

לבת המתוקה שנולדה במזל טוב יש שתי אמהות

בשבת האחרונה נכחתי ב"מי שברך" מיוחד בבית הכנסת שלי שריגש אותי עד דמעות.  א' ו-י', ידידותי, זכו לקרוא לביתם בשם אחת מנשות החסד הגדולות בתנ"ך, ובבית הכנסת זכינו לברכת "מי שברך" שלא התעלמה מכך שלבת המתוקה שנולדה במזל טוב יש שתי אמהות, אלא להפך ברכו אותן שתזכנה לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

אלו רק שתיים מתוך שמחות רבות שזכיתי להשתתף בהם בשנה האחרונה. כעשרה ילדים נולדו לקהילה הלהט"בית הדתית.

זהו אתגר לכל הסובבים אותם, לסבא ולסבתא, לדודים ולדודות, לקהילה, למערכת החינוך שתצטרך לקלוט אותם, לבתי הכנסת שיצטרכו לבחור לתת
להם מקום בתוכה. זהו אתגר לחברה הדתית. האם ניתן לילדים אילו בית בתוכנו, או חלילה ננדה אותם?

כמו שאהבת הרע מביאה לאהבת ה' גם להפך, אהבת ה' מביאה לאהבת הרע, אם נבין שהקב"ה ברא את כל בני האדם, נבין שמי שאוהב את הקב"ה בהכרח יאהב את יצוריו.

ואפשר שזה הפירוש בדברי בן עזאי שחלק על רבי עקיבא בירושלמי שם, ואמר "זה ספר תולדות אדם" – זה כלל גדול מזה". כאשר ניגשים למצות אהבת הרע מכוח אהבת ה' שברא את בני האדם, אפשר להגיע לדרגה גבוהה יותר של אהבת הרע, ולהרגיש את העובדה שרעך כמוך ממש, שכולם כגוף אחד הם.

אני מזמינה אתכם לבקר באתר "בת קול" – ארגון לסביות דתיות

הכתבה פורסמה במקור באתר NRG מעריבnrg-logo