משרד הבריאות, הגוף הממשלתי שתפקידו להחליט על ולבצע את מדיניות הרפואה במדינת ישראל, מזהיר מפני טיפולי המרה להומוסקסואלים.

הקהילה הלה"טבית בכללותה, ובעיקר הקהילה הלה"טבית הדתית, שחוותה על בשרה את הצלקות העמוקות והמכאיבות שמותירים ה"טיפולים" הללו, מברכת על האזהרה.

חלקנו היינו רוצים שהטיפולים הללו ייאסרו בחוק. החברה הדתית על רבניה ומחנכיה מלמדת להט"בים צעירים שהם מתועבים. אח"כ, מתוך חמלה וברגשות חסד עמוקים, אותם רבנים ומחנכים, נענים  למצוקת חניכיהם הצעירים, ומפנים אותם לטיפולים שמטרתם הבסיסית והמוצהרת היא לגרום להם להתכחש לזהותם. אנו מבקשים להפסיק התעללות פסיאודו-מקצועית באנשים בשל נטיותיהם המיניות.

עם זאת, איסור חוקי על דרכי התמודדות עם משברי חיים וזהות צריך להיות מוצא אחרון במדינה ליברלית. הרצון לכבד בחירות של יחידים וקהילות שונות, יהיו מניעיהם אשר יהיו, הינו שיקול כבד משקל בשאלת החקיקה בנושא טיפולי ההמרה.

לא באתי להכריע בין שני שיקולים כבדי משקל אלה. אני כותבת כדי להוקיע את הר' אבינר. כדי להילחם את מלחמתה של תורה.

הר' אבינר אינו איש מקצוע בתחום הפסיכולוגיה. כשהוא קובע שהוא יפנה לטיפולים כאלו על אף אזהרת משרד הבריאות הוא מלמד אותנו שתיעובם של רבנים עולה על יושרם האינטלקטואלי ואפילו על אחריותם לשלומם של הפונים אליהם.

כשהר' אבינר קובע שהוא יפנה לטיפולי המרה על אף האזהרה של משרד הבריאות הוא מלמד אותנו שיומרתם של רבנים מנצחת את ענוותנותם.

הרב אבינר מלמד אותנו, שעל מנת להיות דבק במצוות עליך להכחיש את מה שהמדע מלמד אותך. את ששכלך מורה לך. הרב קוק כבר הזהיר מפני ניוונה וניוולה המוסרי של אמונה כזו.

דווקא בשל העובדה שרבנים אינם אנשי מקצוע בתחום הטיפול חובתם להפנות אנשים במצוקה לטיפול מקצועי. סביר שרב יפנה את הפונים אליו למטפלים עליהם הוא סומך. אולם במקום בו מועלה טיעון מקצועי ראוי לרב שלא יחרוג מתחומי מקצועיותו.

אם ישנו טיעון מקצועי רציני התומך בטיפולי המרה ראוי שהוא יושמע מפי אנשי מקצוע. למרבה התמיהה, אף אחד מאנשי המקצוע בתחום הטיפול, כולל אנשי המקצוע אליהם מפנה הר' אבינר, לא יצא בטיעון כזה.

טיעון שאף איש מקצוע לא מוכן להעלות אותו, ובכל זאת רב מוכר נאחז בו כטובע הנאחז בקש, ומשמיעו בראש חוצות, מלמד על נואשותו של הרב. מרמז כי חלילה, תורת ישראל נואשת. למרבה הצער הר' אבינר מחלל שם שמים.

תהיה עמדתנו באשר לטיפולי המרה אשר תהיה, חובה עלינו להילחם בחילול שם שמים.