שמחה רבה שמחה רבה אביב הגיע פסח בא…
האביב זו באמת סיבה טובה למסיבה… הכל מלא אור, שמחה פריחה.
ובי"ד באייר פסח שני – לשמחה מה זו עושה?

לאחר שבפסח הראשון ביררנו, ביערנו, הקשינו, ביארנו, הוצאנו, היצלנו, גאלנו, לקחנו וחשבנו שלמדנו כבר הכל על החירות, בא פסח שני ומגלה לנו עוד יסוד קריטי הנוגע בחירות העם, בחירות האדם.
פסח ראשון נחגג בחודש הראשון, שבעה ימים כמספר כל ימות השבוע.
פסח שני נחגג בחודש השני, יום יחיד בלבד.

פסח ראשון הוא פסח הכלל, המועד בו העם-הכלל יצא מעבדות לחירות, יחגגו אותו הכלל במועדו כולם כמו שהם, טומאה הותרה בציבור. אך מה יעשו יחידים שלא מצליחים מאיזושהי סיבה להצטרף למסיבה?
תורה, כל תורה שהיא, הכי טובה ומוצלחת שתהיה – מופנית לפי טבעה אל הכלל, אל הציבור. רוב היחידים המרכיבים את הציבור יוכלו להשתלב בה על פי רוב בצורה פשוטה וטבעית בלי קושי. אבל יהיו יחידים שהלכה זו או אחרת בתורה יהיו בלתי אפשריים עבורם מכל מיני סיבות, מעין גזירה שאין היחיד יכול לעמוד בה, ובשביל יחידים אלו משמעותה של חירות ע"פ תורת הכלל היא עבדות ולא חירות.
לפיכך, בא פסח שני שהוא פסח הפרט, מועד ב' לחירות – לצורך חירותו המלאה של העם, של האדם.

תורת הקרבת קורבן פסח היא מצוות עשה היחידה שהימנעות מעשייתה בזמנה עונשה כרת ועל אף זאת נותן התורה מסכים לשנות את התורה עבור היחידים הזקוקים לכך ונותן זמן ומקום לעבודת הפרט בשונה מעבודת הכלל. ובגלל יסודיותה ועקרוניותה של מצווה זו שהימנעות מעשייתה הוא בכרת – דווקא בגלל זה – הלימוד כאן הוא עקרוני ויסודי לכל שאר הכללים שבתורה – שהם פחות חמורים ופחות עקרוניים ממצווה זו.

פסח שני מלמד אותנו שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, ושנכון וראוי וטוב לתת לפרט היוצא מן הכלל את הזמן והמקום שהוא זקוק להם ע"פ דרכו בעבודת האלוהים ולא לדרוש ממנו למחוק את יחידיותו בגלל דרכו של הכלל בעבודת האלוהים. וזו החירות במלואה משום שלכל אדם ישנו כלל מסוים שלא מתאים לאישיותו, לנפשו, לגופו – והעם נידרש לסובלנות כלפיו, לתת לו את החירות לעבודת האלוהים הפרטית שלו, ע"פ מה ומי שהוא/היא, ולא תהיה בכך כפירה באלוהים. ההיפך הוא הנכון – והיה אם נדרוש מהיחיד להימחק בגלל הכלל – בסופו של דבר זו תהיה הכפירה באלוהים.

פסח שני מלמד אותנו שבצד עבודת הכלל שכבודה במקומה מונח, עומדת שרירה וקיימת עבודת הפרט והיא הכרחית ומשלימה לחירות הכלל, לחירות בכלל, לחירות ככלל.

(ע"פ עיון במהר"ל גבורות ה' פרק לח)

פסח שני 2016

פסח שני 2016