מצעד הגאווה - בת קולבסימן של מסורת והתחדשות, השתתפה בת-קול גם השנה – הרביעית במספר – במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. שוב צעדנו יחדיו, לובשות לבן ונושאות בלונים, גם הפעם צהובים. גם מספר הצועדות השנה היה גדול – עדות לתחושות הבטחון והשחרור שמדביקות עוד ועוד נשים בקרבנו. השנה גם התכנסה העצרת בגן הפעמון בסיום האירוע. השתתפו בה שלל ארגוני הקהילה וזכינו שאביגיל שפרבר שלנו, תייצג את כלל הארגונים הגאים.

אביגיל נאמה ובירכה את כולנו בלי לשכוח את הזוית הדתית והקישור האקטואלי לפרשת השבוע (פרשת קורח). קורח ועדתו חלקו על משה, ומחלוקתם לא התקיימה. יש האומרים עלינו שאנו מעוררים מחלוקת בעצם הצעידה שלנו בירושלים, אך הצעידה הזו נעשית מתוך שליחות ולשם שמים, וכמו שנאמר בפרקי אבות "כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים".

בת-קול צועדת בדרך חדשה, שלושה שבועות אחרי המצעד תתקיים המליאה הראשונה של בת-קול. שינוי הצבע מסמל התחדשות בריאה של ארגון גדל. בעז"ה נהיה שם גם בשנה הבאה, שוב עם נוכחות גדולה מתמיד.