יש מקום שהוא שלי

הפעם האחרונה שהלכתי לבית כנסת 'נורמלי' ביום כיפור היתה כשהבכורה עוד היתה בתוך המנשא. עליתי איתה את עשרות המדרגות לעזרת הנשים בבית הכנסת הגדול בעיר מגורנו והתפללתי כל זמן שהיא ישנה. שנה לאחר מכן כבר העדפתי שהילדות ירכבו על הבימבות שלהן ברחוב ובלבד שלא אצטרך להסביר להן למה אנחנו לא יכולות לרדת למטה ולגשת לארון הקודש. אחרי שנתיים מחוץ לבית כנסת (ביום כיפור ובכלל) הגיע אוגוסט הנורא של 2009 ואחרי הרצח בברנוער החלטנו להקים את המניין הגאה.

ההכנות שערכנו באותה שנה לקראת תפילות יום הכיפורים היו כמעט מרפאות – מהזעזוע וחוסר האונים שהביא איתו הרצח בברנוער ומהנידוי האיטי והצבוע של נשים (וגברים) פמיניסטיות, לסביות ואורתודוכסיות מבתי הכנסת ה'נורמלים'. והתפילות עצמן? הן כבר היו מזור אמיתי לנפש ולגוף. זו היתה הפעם הראשונה בחיי שבה הבנתי מה באמת קורה בבית הכנסת, ביום כיפור ובכלל, פעם ראשונה שישבתי בבית הכנסת מ'כל נדרי' ועד 'לשנה הבאה בירושלים הבנויה', פעם ראשונה שלתפילות יום כיפור היתה באמת משמעות עבורי.

גם אוגוסט 2015 היה נורא. שוב אלימות, שוב דם, שוב רצח, שוב חוסר אונים. מתחשק להרים ידיים אבל אין לי את הפרווילגיה הזו- הבאתי ילדים לעולם הזה ועכשיו אני חייבת להמשיך. חייבת כי הבטחתי להפוך את העולם למקום קצת יותר ראוי, בשבילם. המניין הגאה כבר קיים, ההכנות כמעט אוטומטיות, חוץ ממספר המתפללים שיבואו אני יודעת בדיוק מה מצפה לי ביום כיפור בבית הכנסת שלנו. אני מייחלת למצוא, שוב, מזור ונחמה בתפילות יום כיפור. בהתכנסות ובתפילה במקום שהוא כולו שלנו, בשיוויון בפני אלוהים ואדם.

תפילת מנחה

לפני שבועיים שאל אותי חבר מה אנחנו קוראים בקריאת התורה של מנחה. בדיוק מה שאתה קורא, עניתי לו. ויקרא יח. הפסוקים האלו ישארו בספר ויקרא גם אם נבחר באיזשהו אופן שלא לקרוא אותם. הרב סטיב גרינברג הוא רב אורתודוכסי והוא כתב בעבר: "בכל יום כיפור, במהלך תפילת מנחה, נהגתי לשבת ולבכות אל תוך הטלית שלי כאשר הוקרא האיסור נגד הומוסקסואליות מספר 'ויקרא'. עשיתי זאת משך שנים, ואז החלטתי לעמוד כאשר הקריאו פסוק זה. ושנה אחת ביקשתי לקבל 'עלייה', להיקרא אל התורה כאשר הוקרא פסוק זה." בהמשך, לפני כמה שנים, כתב הרב גרינברג תפילה קריאת התורה בפרשה זו.

גם אנחנו במניין הגאה בחרנו לשאת תפילה זו במנחה של יום הכיפורים בטרם נקרא את הפרשה הקשה הזו. ניתן להדפיס אותה (כאן כקובץ PDF) ולקרוא בכל מקום שתתפלו.

גמר חתימה טובה

תפילה לליווי קריאת התורה בפרשת עריות במנחה של יום הכיפורים / הרב סטיב גרינברג
ריבונו של עולם
בנטות היום במנחת הכיפורים
פתחנו ספר קדשי-קדשים
דברי תורתך נפלאים ונוראים
והגיגי ליבנו לפניך פורשים

מבראשית עשיתנו בצלם אלהים
גוף טהור ובו שני יצרים
לבד ובודד נברא האדם
מתוקן "הלא טוב" באהבת "זאת הפעם"
שִמחתָּ יצירך בסיפוק כיסופם
עצם ובשר כאחד שמתם.

אך ראית גם גאות יצרינו
ספוֹת הצמא בשרירות ליבנו
ים גדול ורחב ידיים
יהמו גליו בתאוות עינים
מי נח חסמת בל ישובון
וגבול שמת בל יעבורון

ציויתנו לקרוא פרשת עריות
על העוול הנעשה בחיק משפחות
על רמיסת התמימות ועלבון המגע
על קול זעקה ואין משיב לה
על בגידת אהובים והפרת אמונים
ותִמלא הארץ חמס מבפנים

מגן אברהם ופקד שרה
שלח נא לדואבים ביטחה ורפואה
השכן בליבם שלום ומנוחה
בפונם אליך ביום הנורא
ריבונו של עולם, חכם הרזים
בתום הפרשה על תועבות מדברים
ואחד מכל מניין, נשים וגברים
שומעים את הפסוק "ואת זכר" ובוכים
בפאתי בתי כנסת
מנודים ושבורים.

זכור נא ה' בזה יום הדין
הנפשות הרבות עוד מימי ראשונים
שגילו בליבם זיקה עזה
לבני מינם, אהבה איתנה

זכור נא ה' את פחדם המשתק
את חרפת החיבוק ובושת המשתוקק
שפטו את עצמם בכל תוקף הדין
כמחויביי מיתה על עיוות המין

זכור רבבות בשנאה התאכלו
הוקעו כתועבות או בסתר סבלו
לא חשבו לדמיין שבמקום הקללות
ברוך אתה משנה הבריות

"ושבתי אני ואראה
והנה דמעת העשוקים
ואין להם מנחם
ומיד עושקיהם כח
ואין להם מנחם"
[קהלת ד']

מאריה דעלמא, יוצר האדם
האם עושקיהם של אותם הבריות
פסוק מפסוקים? או דורשי דרשות?
איך באים בכחה של תורה להחרים
בנות אהובות, בנים אהובים?

חכמיך ידעו להסתכל בתורה
ולברוא עולמות ביראה ואהבה
גל עיניהם ויביטו נפלאות
להגדיל ולהאדיר תורתך הקדושה
ולהשכין רוחך בתוך הקהילות

ואם אין להם כח ולא מנחם
היי אתה נחמה, משגבם ומפלטם
שים שלום בינינו ולחכמינו בינה
תן תקווה לבריותיך לשלמות ואהבה
ומכל בניך תסיר חרפה.

הזמנה לתפילות יום הכיפור תשע"ו

הזמנה לתפילות יום הכיפור תשע"ו