באחד הפסוקים בפרשת 'אחרי מות' נאמר לנו:

'ושמרתם את חוקותיי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ה' (ויקרא  י'ח ה)

אחת ההבנות בפסוק זה היא שהאדם יעשה גם את החוקים וגם את המשפטים ובכול זאת עליו להיוותר מהם בחיים, הביטוי אדם יכול להיות מוסבר במשמעות שמדובר גם באומות העולם, אך בעיקר יכול להיות מוסבר בהבנה שגם ישראל צריך לקיים את התורה, את המצוות, ויחד עם זאת להרגיש שנישאר בחיים, חי, בחוויה של חיים, של אפשרות, של קיום, של  מרחב נשימה, של הוויה שהיא מאופשרת מחוברת, נסבלת, מאפשרת קיום.

החיים הם ממעל יש לשמור את התורה ולחיות בה, בתוכה, אולי גם באמצעותה, וגם לומדים כי אנו שייכים לקב"ה, לאלוקינו שבשמיים ולכן רק הוא, בורא עולם יכול להחליט מה נעשה בחיינו.

עוד הבנה היא כי בניגוד לדתות אחרות, התורה שלנו דבקה בחיים, בעולם הזה, את גן העדן אנו רוצים לממש, לקבוע, ליישם במסגרת החיים כאן עלי אדמות, ולא אחרי סיום החיים.

אנו רוצים לקיים את תיקון העולם במסגרת החיים, לחיות חיים מתוקנים, להביאם לדרגת התיקון, לשאוף לתקנם, להגדיל את איכותם הרוחנית, את מידת החסד שמשולב בהם, את האחדות, הנתינה, הקבלה, החיבוק,

"וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ" – שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה … ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר: "וַיֹּאמֶר לִי עַבְדִּי אָתָּה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר".

אדם המקדש את שם ה' – הרי הוא בבחינת חי, ועליו נאמר: "אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם".

אז מה המשמעות של 'וחי בהם' ?

לקיים גם את המשפטים וגם את החוקים, להכליל את המשמעות גם על גויי העולם, משמעות נוספת היא לקיים את החיים כאן, עכשיו, בתוך החיים ולא אחרי 120, 'לחיות בהם' כקידוש ה', ובעיקר לדעת לשאוף, להדהד את החיים עם התיקון שמזמנים לנו, את החיות.

ואז כנראה ניצור את הקדושה, את היותנו 'קדושים' קדושה שהיא במסגרת החיים.

שבת שלום.

פרשת השבוע

פרשת השבוע