והפעם בעקבות הרב ריסקין.

מה רומזת לנו הלבנה?
מצוות קידוש החודש היא "מצווה ראשונה שנצטוו בה בני ישראל. משה נקרה להסתכל בשמיים ולעמוד על השינויים החלים בלבנה כדי שידע כיצד בדיוק נראית כאשר יש לקדש את החודש.

מהו סוד הקסם של הלבנה ?
כאשר שהו עדיין בני ישראל במצריים נקבע לוח השנה על פי השמש. כאשר נצטוו על מניית החודשים לפי הירח הם קבלו דרך חדשה, המנוגדת לדרך החיים המצרית.
השמש הינה סמל ליציבות, ולכוח, היא צופה על הכול, ורואה הכול, הלבנה משתנה ללא הרף, מכילה תמורות, מתמעטת מאמצע החודשי, וגם כשנדמה שנעלמת היא נולדת מחדש בשמיים, התהליך שעובר על הלבנה היא מקום להשערות, לתהיות, ולמסתורין וגם ביטוי לאופטימיות, לגדילה, להתפתחות, ולאמונה, שגם הדבר הקטן הזה יכול לגדול, להתפתח, וכי האור יחזור ויזרח.

עם ישראל והירח דומים זה לזה, בשניהם חלים תמורות ושינויים, הם מתמעטים עד שכמעט אינם נראים, אך מתחדשים, המחזוריות, ההשתנות מחפשים את ההתחדשות.
יש כאן מסר, בניגוד למצרים, היהודים יכולה להשתנות, הם שורדים, קמים מחדש, אוחזים באופטימיות שבשמיים, ומחדשים את החודש, רואים בו משהו חדש מידי פעם, קרן אור, צמיחה, התפתחות, שינוי.

גם הצעידה המשותפת של השמש והירח מעידה על התגברות עניין הקנאה, שבין השמש והירח, הקנאה והחמדנות שטבועות בטבע האנושי אשר גרמו לקין להרוג את הבל, ולאחים למכור את יוסף, באים כאן לידי תיקון, לשלמות, יש תקווה שהאנושות תתקדם לקראת התגברות על הקנאה וצרות העין.

אנו כחלק מהאנושות עוזרים לקב"ה ליצור עולם מתוקן יותר, חדל קנאה, עולם של התחדשות וגאולה.
עולם שבו האדם גם שותף, שותף בקביעת סדרי עולם, מעין חלום שמתגשם.

שבת שלום.

פרשת השבוע

פרשת השבוע