בין כול הנושאים הגדולים שנזכרים בפרשה שלנו כשליחת המלאכים ע"י יעקב לקראת עשו, המפגש עם המלאך, פרשת דינה, החלפת שמו של יעקב לישראל, לידת בנימין, מות רחל, ותולדותיו של עשוו, מספרת לנו התורה על פטירתה של דבורה מינקת רבקה.

'ותמת דבורה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות' (פרק לה פסוק ח)

התורה לא מציינת את פטירתה של רבקה, ולאה, וגם לא של השפחות בלהה וזלפה. אם כן אז מדוע בחרה התורה לציין את פטירתה של דבורה, ולהפסיק את רצף האירועים ? בואו נזכר מתי כבר פגשנו את דבורה ? ובכן בפרשת חיי שרה, המינקת נשלחת עם רבקה, ללא ציון שמה. דבורה נמצאת בחרן, בבית בתואל, ולבן.

שם נאמר 'וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקה ואת עבד אברהם ואת אנשיו'.

דבורה ורבקה התגוררו יחד כשתי אחיות, כשתי חברות, בביתו של יצחק. עד שדבורה עוזבת את רבקה ונפגשת עם יעקב ומשפחתו על אם הדרך, כשמטרתה הייתה להוציא את יעקב מבית לבן אלא שבדרך לשם נפטרת. מדוע ראו בדבורה דמות שיכולה להוציא את יעקב מבית לבן, וגם מדוע לקחה סיכון על עצמה?

אומר הרב נריה, רבקה דאגה שיעקב לא חוזר ואת דבורה שלחה מתוך הכרותה עם תרבות לבן ומוסריותו מהזמן שגדלה בבית בתואל, יעקב ראה בה כחברה של אמו, מורתה, אישה גדולה שהייתה מעורבת בחייה, משמעותית. דבורה כנראה השאירה חותם גדול על משפחת רבקה ויצחק.

מה משמעות השם דבורה? דבורה היא שרץ עוף טמא המסוגל להוציא מתוכו דבש מתוק וטהור, המותר באכילה. מבחינת ייחוסה מובא בספר סדר הדורות כי דבורה הייתה בתו של עוץ בן נחור אחי אברהם.

אחת הסגולות של דבורה היא יכולתה להוציא את רבקה מביתו של לבן, לחלץ אותה מתוך הרשע, להגן עליה מתוך הרשע. ההכרות עם דבורה מתוך מה שמסופר בפרשה הינה של דמות משמעותית, מישהי שניתן לסמוך עליה, מישהי שמסוגלת לחלץ אחרים ממציאות קשה, משהי שהלווייתה התקיימה בין בית אל ובין אלון כאשר בדרך נאמרים עליה הספדים, ועץ האלון שהיה נטוע שם נקרא 'אלון בכות'

ואולי יש כאן לימוד גם על יעקב אבינו, שזכר לדבורה את כל החסדים שעשתה עם משפחתו, שהייתה כמלאך לפני המחנה, מסורה, תומכת, אמינה, וחזקה, שליחה נאמנה.

שבת שלום וחורף בריא.

פרשת השבוע

פרשת השבוע