בפרק י'ג אנו שומעים  שגם ללוט ההולך עם אברהם היה צאן, בקר ואוהלים,

ואז כתוב 'ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו' (בראשית י'ג ו).

הרבה שאלות יש לי על פסוק זה,

על מה רבו, מה היה תוכן המריבה?

מדוע חזר המחבר על המילים 'לשבת יחדיו'?

מדוע המילה נשא מופיעה בלשון זכר, הרי ארץ היא נקבה?

וגם מדוע כעת לא מסתדרים, דווקא כאשר פוקדת אותם רווחה כלכלית?

הרבה ניתן ללמוד מפסוק זה, על מריבות בין קרובי משפחה, על הרווחה הכלכלית והעושר שמביאים לסכסוך, ולמה הארץ לא נושאת אותנו.

אלא שתוך כדי קריאת הפסוק שאלתי את עצמי מדוע חוזרת התורה על 2 המילים 'לשבת יחדיו'? הרי הבנו מחלקו הראשון של הפסוק שהארץ לא נשאה אותם יחד.

וחשבתי כי החלק הראשון של הפסוק מדבר על תיאור המציאות ואילו החלק השני מסביר איך נקלעו לאותה מציאות.

ואולי לא נתן להם ליבם, לא נשאם ליבם לשבת יחדיו. כי כאשר יש הסכמה על האידיאולוגיה, על הקונספט, אפשר להסתדר גם עם המחלוקות הקטנות, עם אי ההסכמה, עם חילוקי הדעות, עם השונות. והאמת היא שלפעמים רק כאשר יושבים ונחים, צפות המחלוקות, רק בשבת בשעה שאנו יחדיו עולות ומועצמות אי ההסכמות שנבלעו במהלך השבוע.

אז אולי מה שהתורה כאן מבקשת מאתנו שגם בשבת נהיה יחדיו, גם כאשר ננוח, נשב, נשבות, גם כאשר אנו מתרחקים מהעבודה, מהעיסוקים, גם כאשר אנו זה עם זה, נהיה יחדיו.

שבת שלום.

פרשת השבוע

פרשת השבוע