בפסוק הראשון של הפרשה אנו קוראים:

'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך' (דברים ז, יב)

ואני שאלתי את עצמי האם הברית והחסד הן מילים נרדפות לאותו רעיון, לאותו כיוון, לאותה משמעות, האם הן מהוות כפילות, האם הן זהות, או שמדובר על 2 מהויות, על 2 כיוונים, ואפילו כיוונים מנוגדים, הברית מול החסד, החסד מול הברית.

את הזהות בין 2 הביטויים אנו יכולים למצוא ולהגדיר כנקודות על פני רצף אחד, הברית היא שותפות בין 2 אנשים, עמים, מה שמבטא למעשה חסד,  ברית וחסד גם יכולים להתפרש כמשלימים,

אלא שברית וחסד יכולים להיות מנוגדים, ברית מעידה על חוזה, מה שמחייב את 2 הצדדים לתת ולקבל, בברית יש סעיפים ברורים, אפילו נוקשים משהו, בלעדיהם אין ברית. כאשר חסד נובע מרצון טוב של אחד הצדדים, מתוך נדיבות, וללא רצון בקבלת תמורה. הברית תלויה במעשים שלנו ואילו החסד נשאר, אינו תלוי במעשים, הוא מעבר, עובר את גבול ה'צריך', ה'הכרח'. ואולי יש כאן הקבלה לדין ולרחמים.

ומזווית נוספת הברית והחסד מקיימים כאן תלות הדדית, קשר אמיץ, אין האחד יכול להתקיים בלי השני. בזכות החסד יקיים ה' את הברית, אי אפשר לחיות ללא הברית, כמו שאי אפשר קיומו של עולם ללא החסד.

את צמד המילים ברית וחסד אנו שומעים לראשונה כבר בסוף פרשת 'ואתחנן' וכך נכתב שם :

'וידעת כי ה' אלוהיך…שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור' (דברים ז, ט)

אלוקים מחליט לשמור גם את הברית, וגם את החסד, מדוע ? אולי כיוון שהברית הגדולה, הברית היקרה שיש לנו היא עצם הימצאותו של החסד בעולם.

הברית היא שהחסד ישרה בעולם, שהחסד יתקיים, שיהיה נוכח, חשיבות הברית במתנת החסד, בהבנה שאנו זקוקים כאן לחמלה, לרחמים.

שבת שלום !

פרשת השבוע

פרשת השבוע