הפרשה שלנו מבקרת אותנו בתחילת חודש אלול. חודש אב חלף עבר, אב שאחת מהמשמעויות שלו היא 'אלול בא'.

התורה מצווה עלינו להפקיד שוטרים ושופטים עלינו, כול אדם צריך להפקיד על עצמו, לא שוטר אחד, לא שופט אחד, אלא כמה שופטים, כמה שוטרים.

מה יש בנו שמחייב שמירה כ"כ גדולה, שאנו צריכים לשים עלינו גדוד של שומרים? והאם השמירה נדרשת בחודש אלול, או לאורך כל השנה? במהלך כל החיים?

אנו צריכים להתחיל את התהליך של השמירה, הבקרה, מינוי השוטרים בחודש אלול טרום כניסת השנה החדשה, אנו צריכים להתחיל להכיל את הכללים, הבדיקה והבקרה, על מנת שכאשר נגיע לשנה החדשה יהא תהליך זה ספוג, ומוטמע בתוכנו.

הדרך של הדקדוק עם עצמנו, של הבחינה לתוכנו, לבפנים, של הבקרה היא חלק מדרכו של הקב"ה, דרך שאנו מאמצים לחיינו, דרך שתזכה אותנו בשער, בשערים.

'בכול שעריך'

מול האוהל, מול המגורים במדבר, מול הצמצום, יפתח לנו שער, שער רחב, מורחב, שער שנעבור בו יחדיו. ואחרי שכול אחד מאתנו יעשה את הברור עם עצמו, את החפירה, את הבקרה, נוכל להיות לדודנו, ודודנו יהא לנו באהבה, ובקרבה אמתית.

שבת שלום וחודש טוב.

פרשת השבוע

פרשת השבוע