צוי הורות לזוגות נשים:
לאחרונה אנחנו שומעות הרבה על נושא "צו ההורות" אצל זוגות נשים. רובנו לא ממש מבינות על מה מדובר ומה ההבדל, בעצם, בינו לבין "צו האימוץ" שהיה מקובל עד היום. לצורך כך, נעשה סדר בעניין.
כאשר זוג נשים בוחר להביא ילד לעולם ועושה זאת באמצעות תרומת זרע אנונימית, נוצר מצב בו למעשה רק האם הביולוגית אשר נשאה ברחמה את הילד וילדה אותו – נרשמת כאימו בת.ז. ובכל מסמך רשמי אחר. מעמדה של האם הלא ביולוגית, כלפי הילוד, לא מוסדר מרגע הלידה והיא צריכה לעבור הליך משפטי על מנת להסדירו.
ההסדר החוקי במדינת ישראל הינו הליך של קבלת צו אימוץ – מגישים טפסים, ממתינים לתסקיר על ידי שירותי הרווחה ולאחר התסקיר יש דיון בביהמ"ש שבמהלכו ניתן צו האימוץ (אלא אם חס וחלילה ביהמ"ש מוצא לנכון שהאם הלא ביולוגית אינה כשירה לשמש כהורה).
בשנה האחרונה מתרחשת מהפכה במסדרונות בתי המשפט ברחבי הארץ: זוגות נשים אשר תובעות כי יכירו בהן כאימהות טבעיות ולא כמאמצות, ובנוסף כי ההכרה תתבצע ללא תסקיר של לשכות הרווחה.
ההבדלים המשמעותיים בין צו הורות לצו אימוץ הינם כדלקמן:
א. צו אימוץ למעשה קובע שלילד יש הורה ביולוגי שמוותר עליו לטובת הורה לא ביולוגי – מה שממש לא נכון שכן מדובר ב – 2 אמהות שהחליטו להביא לעולם ילד משותף והסיבה שלילד אין מטען גנטי משתיהן הינה שאין אפשרות לעשות זאת.

ב. כשניתן צו אימוץ – הילד נרשם כמאומץ בספרי האימוץ של מדינת ישראל, לעומת צו הורות – בו אין רישום אחר ואין הבדל רישומי בין האם הביולוגית לאם הלא ביולוגית.

ג. בקשה לקבלת צו אימוץ ניתן להגיש החל מחצי שנה לאחר הלידה. בקשה לקבלת צו הורות יש להגיש כמה שיותר קרוב למועד הלידה.

ד. צו אימוץ מתחיל בפניה ללשכות הרווחה והתסקיר תלוי בזמינות שלהן (מה שעלול להאריך את התקופה מאוד). צו הורות מתחיל בפניה לביהמ"ש וכאשר ביהמ"ש קובע שההליך הנכון הוא צו הורות – הוא קוצב את הזמן של לשכת הרווחה להגיש את התסקיר.

ה. צו אימוץ ניתן להגיש לבד ללא ליווי עו"ד מאחר ויש טפסים מסודרים. צו הורות מוגש לבימ"ש ולכן מומלץ להגישו באמצעות עו"ד המנוסה בתחום.
בימים אלה, אנו מייצגות מספר זוגות של נשים במטרה לקבל את צו ההורות הנכסף. אצל אחד הזוגות אף השגנו תקדים לפיו צו ההורות ניתן תוך פחות מ – 3 חודשים וללא תסקיר שירותי הרווחה. מדובר בתקדים שכן זהו בנן הראשון של בנות הזוג.
לפני מספר חודשים, התקבלה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה לפיה כאשר זוג נשים יעמוד במספר תנאים בהגשת הבקשה לבית המשפט – המדינה לא תתנגד למתן צו הורות.
התנאים הינם: בנות הזוג בנות למעלה מ 21 שנה; הן בזוגיות מעל ל – 18 חודשים; הסכם ההורות ביניהן נחתם לפני התחלת הליכי הבאת הילד לעולם; הילד בן פחות מ – 90 יום; הן חותמות על תצהיר לפיו לאף אחת מהן אין הרשעה בעבירת מין או אלימות שאינה מאפשרת לה להירשם כהורה וכו'.

חשוב להדגיש, כי גם זוגות אשר לא יעמדו באופן דווקני בתנאים אלו והמדינה תביע התנגדותה למתן צוי ההורות – יוכלו בכל זאת לקבלו, לאחר ניהול תיק בבית המשפט, שכן ההחלטה בעניין מסורה לביהמ"ש. מטרתנו היא להגיע למצב בו כבר בבית החולים נוכל לרשום את האם הלא ביולוגית כאימו של הקטין הנולד ושכך יירשם באופן מיידי בתעודת הזהות שלה. במשרדנו, נוסף על הגשת הבקשות לקבלת צוי הורות, אנו מגישות בקשות לאפוטרופסות זמנית, על מנת שהאם הלא ביולוגית תקבל מסמך רשמי המעניק לה זכויות וחובות בנוגע לילדה.
אנחנו מאמינות כי ככל שיוגשו יותר בקשות כאלה ויתנהלו יותר תיקים כאלה – נגיע למטרה במהירות רבה יותר, ולראיה התייחסותו של היועץ המשפטי לממשלה כבר עכשיו. בהמשך עמדתו תורחב ודאי לזוגות נוספים, אף כאלה אשר לא יעמדו באופן דווקני בתנאים אלו.
אנו מקוות כי זוגות נוספים ורבים יגישו בקשות לצוי הורות וכך נשיג את המטרה הנכספת.
אתן מוזמנות לפנות אלינו בכל שאלה ו/או עניין ונענה לכן ככל האפשר.
עו"ד שירלי בן שטרית ועו"ד אחינעם סגל אורבך 03-6423459 או 0549480851.

הורות גאה

הורות גאה