בלוג

דף הבית \ בלוג

 • פרשת השבוע | 'חיי שרה'

    בפרשה שלנו יש המון דיבורים: אברהם מדבר עם בני חת ועם עפרון. אברהם מדבר עם העבד. העבד מדבר עם הנערה. העבד מדבר עם לבן ובתואל. הנערה מדברת עם בני משפחתה ועם העבד. רבקה מדברת אל העבד. עד שבאחד הפסוקים השורש 'דבר' מופיע 3 פעמים : 'ויישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי...
 • פרשת השבוע | 'לך לך'

  בפרק י'ג אנו שומעים  שגם ללוט ההולך עם אברהם היה צאן, בקר ואוהלים, ואז כתוב 'ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו' (בראשית י'ג ו). הרבה שאלות יש לי על פסוק זה, על מה רבו, מה היה תוכן המריבה? מדוע חזר המחבר על המילים 'לשבת יחדיו'? מדוע המילה...
 • פרשת השבוע | 'בראשית'

  גם בגן העדן אנו מצווים לעבוד. 'לעבדה ולשמרה' – 'ויקח ה' את האדם ויניחהו בגן העדן לעבדה ולשומרה' (בראשית ב' טו). גם בגן העדן אין לנו חופש, חופשה, אנו עובדים. אם אנו עובדים כיצד נוכל לשמור? חשבתי על רעיון שקושר, שמפרש את צמד המילים. כאשר אנו עובדים אנו נשמרים, שומרים על עצמנו. נשארים שמורים. אך...
 • פרשת השבוע | 'האזינו'

  פרשת האזינו, שבת שובה. אנו ערב חג ראש השנה, מברכים את השנה החדשה, מאחלים זה לזה שנתבשר בבשורות טובות, שנזכה לבריאות, לפרנסה, לשנת שלום, לשנה של אחווה, ואהבה. לפעמים אנו מרגישים בהחמצות מסוימות, פעולות שלא הספקנו לעשות. להשיג תואר נכסף, ביקור בארצות מסוימות, אנו מודעים יותר מתמיד שלא נצליח לקיים מפגשים מלהיבים, לבקר אנשים אהובים,...
 • פרשת השבוע | 'כי תבוא'

  קשה שלא להתייחס לרצף הפרשיות, 'כי תצא' 'כי תבוא' כאל רצף שיש בו חיבור, הדדיות, קשר אמיץ ומשמעות עמוקה. ובכן, למה חשובה לנו פרשת כי תבוא? הרי כבר יצאנו שבוע שעבר בפרשת כי תצא, האם כאשר אנו יוצאים אנו מגיעים? האם זהו התהליך הטבעי, האוטומטי, או שלפעמים יכול לקרות שיבוש בדרך, בין היציאה וההגעה? אולי...
 • פרשת השבוע | 'שופטים'

    הפרשה שלנו מבקרת אותנו בתחילת חודש אלול. חודש אב חלף עבר, אב שאחת מהמשמעויות שלו היא 'אלול בא'. התורה מצווה עלינו להפקיד שוטרים ושופטים עלינו, כול אדם צריך להפקיד על עצמו, לא שוטר אחד, לא שופט אחד, אלא כמה שופטים, כמה שוטרים. מה יש בנו שמחייב שמירה כ"כ גדולה, שאנו צריכים לשים עלינו גדוד...
 • פרשת השבוע | 'עקב'

    בפסוק הראשון של הפרשה אנו קוראים: 'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך' (דברים ז, יב) ואני שאלתי את עצמי האם הברית והחסד הן מילים נרדפות לאותו רעיון, לאותו כיוון, לאותה משמעות, האם הן מהוות כפילות, האם הן זהות, או שמדובר...
 • פרשת השבוע | 'חוקת'

    וכך מסופר בפרשת חוקת, 'ויבואו בני ישראל כול העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם. ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה ויאמרו לו גוענו בגוע אחינו לפני ה'. ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו…' (במדבר...
 • לסביות בערבות באר-שבע

  בשנת 1988 סיימתי את בית הספר התיכון – אולפנה, אלקנה – ועליתי על האוטובוס הראשון לירוחם. חייתי שם את 16.5 השנים הבאות כחיילת וכסטודנטית (וכסטודנטית וכסטודנטית, אהבתי ללמוד ולא אהבתי לסיים דברים). במהלך השנים האלו, בתדירות אקראית, הופיעו מדי פעם כתבות בעיתונות המקומית או בעיתוני הסטודנטים, תחקירים של עיתונאיות ועיתונאים אמיצות שהתפלחו למפגשים של התאים...
 • פרשת השבוע | 'נשא'

    בפרשת ברכת הכוהנים, נצטוו הכוהנים לברך את בני ישראל באהבה. ברכה שהיא שלמה, אמתית, יכולה לנבוע רק מלב אוהב. הברכה נובעת מקדושתו של אהרון, ממידת החסד שלו, מהיותו רודף שלום, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. לפני תחילת הברכה מבקשים הכוהנים שלא יעלה אף מכשול בברכה זו, שתהא הברכה שלמה, ואולי שיהא ברור...
Back to top