Tags

דף הבית \ Tag: יתרו

 • פרשת השבוע | 'יתרו'

  אחד הפסוקים שהכי ריתק אותי בפרשה, הינו פסוק שמופיע לקראת סוף הפרשה : 'ויעמד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים' (פרק טו פסוק יח) המוכנות והנכונות של משה לגשת אל הערפל, היא תמצית המנהיגות, היכולת ללכת אל המקום שהוא קצת אור וקצת חושך, המקום של החוסר בהירות, של הלא ידוע בצד המעט...
 • פרשת השבוע | 'יתרו'

  אחרי שיתרו נוכח בעבודתו הרבה של משה רבנו, מציע יתרו למשה: "ואתה תחזה מכול העם אנשי חיל, יראי ה', אנשי אמת, שונאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות" – יתרו מציע למשה להביט בעם, להביט אל העם ולדלות לקבץ, ולאסוף מתוכו את אנשי החיל, את האנשים שהם יראי ה', את אנשי...
 • תמי לפרשת 'יתרו'

  בפרשה הזאת ישנם מפגשים רבים: בין יתרו הגוי למנהיג היהודים משה רבנו, בין עשרת הדברות וחוקי התורה הנוספים, בין שרי העשרות והעם הנשפט, בין העם והכוהנים, בין דבר ה' מהשמיים ובין מזבח האדמה, אך מה שתפס אותי הפעם, ואולי בגלל האקטואליות הם 2 פסוקים אשר מופיעים בפרשה : "ואתה תחזה מכול העם אנשי חיל יראי...
 • מה זו התגלות/ מדרש לפרשת יתרו

  לא ממש קשור לט"ו בשבט, אבל לגמרי מעסיק אותי בימים אלו, ועומד בליבה של פרשת יתרו: מהי התגלות. מה זאת אומרת שאלוהים התגלה אלינו בסיני? מה זה אומר שהוא דיבר אלינו? מה זה אומר ששמענו את אלוהים? המדרש בפרשת יתרו לא מפסיק לעסוק בכך. הוא מתחיל משאלה צדדית, ההתגלות לנשים וגברים, ומסיים בהיסטוריוסופיה של אופי...
Back to top