Tags

דף הבית \ Tag: כהנים

  • פרשת השבוע | 'נשא'

      בפרשת ברכת הכוהנים, נצטוו הכוהנים לברך את בני ישראל באהבה. ברכה שהיא שלמה, אמתית, יכולה לנבוע רק מלב אוהב. הברכה נובעת מקדושתו של אהרון, ממידת החסד שלו, מהיותו רודף שלום, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. לפני תחילת הברכה מבקשים הכוהנים שלא יעלה אף מכשול בברכה זו, שתהא הברכה שלמה, ואולי שיהא ברור...
  • פרשת תצווה – שבת זכור: הקשר בין כוהנים לעמלק וחג הפורים

    פרשתנו הינה המשך ישיר לבניית המשכן- ההוראות לעבודה בה ולכוהנים העובדים בה. למעלה מארבעים פסוקים בפרשת תצווה מוקדשים לתיאור בגדי הכהונה. מטרת הבגדים מפורשת בתורה: וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי-קֹדֶשׁ לְאַהֲרֹן אָחִיךָ לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת. (שמות כ"ח 2) בעל "ספר החינוך" הסביר שהבגד נועד לעזור לכוהנים בעבודתם- להזכיר להם את חשיבות תפקידם ואת החובה להתכוון ולהתרכז בעת העבודה. בזמן...
Back to top