Tags

דף הבית \ Tag: כי תבוא

  • פרשת השבוע | 'כי תבוא'

    קשה שלא להתייחס לרצף הפרשיות, 'כי תצא' 'כי תבוא' כאל רצף שיש בו חיבור, הדדיות, קשר אמיץ ומשמעות עמוקה. ובכן, למה חשובה לנו פרשת כי תבוא? הרי כבר יצאנו שבוע שעבר בפרשת כי תצא, האם כאשר אנו יוצאים אנו מגיעים? האם זהו התהליך הטבעי, האוטומטי, או שלפעמים יכול לקרות שיבוש בדרך, בין היציאה וההגעה? אולי...
  • פרשת השבוע | 'כי תבוא'

    הפרשה שלנו מתחילה ומדברת על מציאות שאנו מגיעים אליה, שוהים בה, נמצאים בה, באים אליה. אנו מגיעים אל הארץ המובטחת, אנו מגשימים חלום, אנו יוצרים מציאות חדשה בביאה שלנו, באינטראקציה עם המקום החדש, בהוויה החדשה שנוצרת בחיבור. אין התורה אומרת 'אם תבוא' אלא כשתבוא, שאתה תשהה בה, כשאתה בארץ הנכבשת, המובטחת. ישנה הנחה שעומדת ברקע,...
Back to top