Tags

דף הבית \ Tag: כי תצא

  • פרשת השבוע | 'כי תבוא'

    קשה שלא להתייחס לרצף הפרשיות, 'כי תצא' 'כי תבוא' כאל רצף שיש בו חיבור, הדדיות, קשר אמיץ ומשמעות עמוקה. ובכן, למה חשובה לנו פרשת כי תבוא? הרי כבר יצאנו שבוע שעבר בפרשת כי תצא, האם כאשר אנו יוצאים אנו מגיעים? האם זהו התהליך הטבעי, האוטומטי, או שלפעמים יכול לקרות שיבוש בדרך, בין היציאה וההגעה? אולי...
  • פרשת השבוע | 'כי תצא'

    בפרשה שלנו ישנן עשרים ושבע מצוות עשה, וארבעים ושבע מצוות לא תעשה. אחת מהמצוות היא ו'שכחת עומר בשדה' מה טיבה של מצווה זאת? והרי למצווה זאת אי אפשר להתכונן, הרי מה יתכנן האדם מראש שישכח עומר בשדה? שהרי כאשר מתכנן האדם לשים את העומר במקומו שוב אינה זו שכחה. אלא שהמצווה העיקרית כאן היא 'לא...
Back to top