Tags

דף הבית \ Tag: כי תשא

  • פרשת השבוע | 'כי תשא'

      כאשר מספרים לנו על בצלאל בן אורי נאמר לנו כי  הוא יחשוב מחשבות כדי לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, וכדברי הפסוק :"'לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת" (פרק לא פסוק ד). כאשר חשבתי על שני חלקי הפסוק חשתי חוסר התאמה, חוסר המשכיות, חוסר רלבנטיות. מה הקשר בין המחשבה, בין המופשט, בין הראש, בין המוח, לבין העשייה, העבודה עם...
  • פרשת 'כי תשא'

    הפרשה שלנו עמוסה בנושאים – מחצית השקל, התקנת הכיור, הציווי על השבת, בצלאל בן אורי שיבנה המשכן, חטא העגל, שבירת הלוחות, הסליחה שמשה מבקש, מידות הרחמים של הקב"ה, והלוחות השניים. אחת הסוגיות המעסיקות ודאי את כולנו היא מדוע שבר משה את הלוחות? מי נתן לו רשות לשבור הלוחות שהיו מעשה ידיו של הקב"ה? שהיו בבחינת...
Back to top