לסביות וקדושה

לסביות וקדושה / מאת: זיוה אופק וע"ב הקדושה נוכחת בחיים הדתיים – בזמנים המקודשים, במקומות המקודשים, בטקסי קידוש היום, בקידושין שבין איש לאשתו ובשאיפה הכללית לזכות לחיים של קדושה. מנקודת מבט אחת ניתן להבין את הקדושה כעניין מהותני. דהיינו ישנה מציאות אימננטית בא-להות או ביחסי הא-להות והעולם ומציאות זו היא קדושה. מנקודת מבט זו מה...