פרשת השבוע | 'עקב'

אני לא יודעת אם היה לי אי פעם יותר קשה לכתוב מאשר השבוע הזה. שבוע מטלטל, מעמת, מייסר וכואב. מה כותבים ? איזו משמעות יש למילים? איך אצליח לייצר נחמה? איך יתקבצו האותיות לכדי מסר משמעותי, מקדם, מנחם, אוהב, מחזק? ופתחתי את החומש, דפדפתי, קראתי, ניסיתי לדלות מילים שמבשרות על נחמה על איחוד, על בריאות....