Tags

דף הבית \ Tag: עקב

  • פרשת השבוע | 'עקב'

      בפסוק הראשון של הפרשה אנו קוראים: 'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך' (דברים ז, יב) ואני שאלתי את עצמי האם הברית והחסד הן מילים נרדפות לאותו רעיון, לאותו כיוון, לאותה משמעות, האם הן מהוות כפילות, האם הן זהות, או שמדובר...
  • פרשת השבוע | 'עקב'

    אני לא יודעת אם היה לי אי פעם יותר קשה לכתוב מאשר השבוע הזה. שבוע מטלטל, מעמת, מייסר וכואב. מה כותבים ? איזו משמעות יש למילים? איך אצליח לייצר נחמה? איך יתקבצו האותיות לכדי מסר משמעותי, מקדם, מנחם, אוהב, מחזק? ופתחתי את החומש, דפדפתי, קראתי, ניסיתי לדלות מילים שמבשרות על נחמה על איחוד, על בריאות....
Back to top