Tags

דף הבית \ Tag: פרשת השבוע

 • פרשת השבוע | 'תרומה'

  'ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה' (שמות כ'ה פסוק לא) והמשך הפסוק : 'ממנה יהיו' המנורה, 2 מאפיינים הופכים את המנורה למיוחדת ייחודית ומופלאה. אחד המאפיינים הוא האחדותיות שלה הגיבוש שלה כגוש אחד והמאפיין השני הוא העובדה שאורה נובע מהפנימיות שלה. מתוכה פנימה מהשורש שלה. אין זה אור חיצוני אלא אור עמוק אמתי מתוך...
 • פרשת השבוע | 'יתרו'

  אחד הפסוקים שהכי ריתק אותי בפרשה, הינו פסוק שמופיע לקראת סוף הפרשה : 'ויעמד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים' (פרק טו פסוק יח) המוכנות והנכונות של משה לגשת אל הערפל, היא תמצית המנהיגות, היכולת ללכת אל המקום שהוא קצת אור וקצת חושך, המקום של החוסר בהירות, של הלא ידוע בצד המעט...
 • פרשת השבוע | 'בוא'

    והפעם על מכת החושך. "ויאמר ה' אל משה נטה ידך על השמיים ויהי חושך על ארץ מצריים וימש חושך. ויט משה את ידו על השמיים ויהי חושך אפלה בכול ארץ מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכול בני ישראל היה אור במושבותם." והמכה מסתיימת 'ויאמר לו...
 • פרשת השבוע | 'שמות'

  אנו מתחילים בשבת זאת חומש חדש, פרשה חדשה, שמות חדשים ודמויות חדשות. התרגלנו לראות את משה רבנו כגיבורה של הפרשה, תינוק שהונח על שפת היאור, תינוק שהתגלה ע"י בת פרעה שלוקחת אותו לארמון, וכך ניצל והיה למנהיג העם. רציתי בשורות הבאות להציע נקודות מבט חדשות על מרים, אחות משה, ובעצם לבחון מה עבר עליה, איך...
 • פרשת השבוע | 'ויגש'

    כבר בפסוקים הראשונים כאשר יהודה נואם את הנאום שלו אנו פוגשים את איברי גופנו שותפים, משחקים, נוכחים, במפגשים העוצמתיים שבפרשה. 'וידבר נא עבדך דבר באוזני אדני' 'ואל יחר אפך בעבדך' 'כי לא נוכל לראות פני האיש' 'ויתן את קולו בבכי' 'והנה עינכם רואות ועיני אחי בנימין' 'כי פי המדבר אליכם' 'ויפל על צוארי בנימין...
 • פרשת השבוע | 'וישלח'

  בין כול הנושאים הגדולים שנזכרים בפרשה שלנו כשליחת המלאכים ע"י יעקב לקראת עשו, המפגש עם המלאך, פרשת דינה, החלפת שמו של יעקב לישראל, לידת בנימין, מות רחל, ותולדותיו של עשוו, מספרת לנו התורה על פטירתה של דבורה מינקת רבקה. 'ותמת דבורה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות' (פרק לה פסוק...
 • פרשת השבוע | 'ויצא'

    הפרשה שלנו פותחת במילה 'ויצא', המילה הראשונה מכניסה אותנו לעולם היציאות. יעקב יוצא מקיים את בקשת אמו, ומתרגל לעובדה שמציאות חייו עומדת להשתנות. בפעם הראשונה יעקב עושה מעשה, יוזם. קובע מציאות  סולל דרך חדשה. בחייו הקודמים אולי נענה והגיב לבקשת הסביבה, נשלח להביא ציד, ישב בבית המדרש, היה תם,  באוהל. ופתאום שינוי, יעקב יוצא, מתמלא בכוחות,...
 • פרשת השבוע | 'חיי שרה'

    בפרשה שלנו יש המון דיבורים: אברהם מדבר עם בני חת ועם עפרון. אברהם מדבר עם העבד. העבד מדבר עם הנערה. העבד מדבר עם לבן ובתואל. הנערה מדברת עם בני משפחתה ועם העבד. רבקה מדברת אל העבד. עד שבאחד הפסוקים השורש 'דבר' מופיע 3 פעמים : 'ויישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי...
 • פרשת השבוע | 'לך לך'

  בפרק י'ג אנו שומעים  שגם ללוט ההולך עם אברהם היה צאן, בקר ואוהלים, ואז כתוב 'ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו' (בראשית י'ג ו). הרבה שאלות יש לי על פסוק זה, על מה רבו, מה היה תוכן המריבה? מדוע חזר המחבר על המילים 'לשבת יחדיו'? מדוע המילה...
 • פרשת השבוע | 'בראשית'

  גם בגן העדן אנו מצווים לעבוד. 'לעבדה ולשמרה' – 'ויקח ה' את האדם ויניחהו בגן העדן לעבדה ולשומרה' (בראשית ב' טו). גם בגן העדן אין לנו חופש, חופשה, אנו עובדים. אם אנו עובדים כיצד נוכל לשמור? חשבתי על רעיון שקושר, שמפרש את צמד המילים. כאשר אנו עובדים אנו נשמרים, שומרים על עצמנו. נשארים שמורים. אך...
Back to top