Tags

דף הבית \ Tag: תרומה

  • פרשת השבוע | 'תרומה'

    בפסוק השני של הפרשה נאמר: 'דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כול איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי' וחשבתי למה צריך לקחת תרומה ממי שמנדב בעצמו את התרומה. הרי הוא בכול מקרה ינדב, ייתן תרומה. תתקבל ממנו תרומה. למה לא לקחת תרומה ממי שקשה לו, ממי שחושש, שמסרב, שממאן, שמתנגד? במבט יותר עמוק ניתן...
  • פרשת השבוע | 'ויקהל'

    בפרשה שלנו מופיע הביטוי 'נדיב לב' ואני מבקשת לבחון אותו מעט לעומק. 'ויבואו האנשים על הנשים כול נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה" (פרק לה כב). לכאורה יש כאן כפילות, אם נדיב למה צריך גם את הלב? מדוע מפליגה התורה בתיאור התרומה? מדוע החזרה? אם הביטוי...
Back to top