תמונות ממצעד הגאווה בירשולים המראות את המחלוקת בעיר: שנאה לעומת האהבה והקבלה של בנות בת-קול

Video created by http://www.youtube.com/user/avigail73