פרשת השבוע

דף הבית \ בלוג \ פרשת השבוע

 • פרשת השבוע | 'בהר'

  השבת רציתי להתמקד, במצוות 'היובל' שאף היא נתנה בהר סיני. כנראה שרוב בני האדם יזכו לחגוג את מצוות היובל, רק פעם אחת בחייהם, במהלך חייהם, יחידי סגולה יזכו בה כפליים. יש משהו בגיל הזה, בגיל 50, כמעט אמצע החיים, אחרי עשרות שנים על האדמה הזאת, יחד עם העם הזה, כשאתה כבר קצת מכיר את התורה,...
 • פרשת השבוע | 'קדושים'

  בשבוע שעבר, בימים שלפני הקריאה בפרשת אחרי מות, שהייתה צמודה השנה לחג הפסח, חשבתי על הצירוף האלוקי של 2 המילים, אחרי-מות. לכאורה ראיתי מבחינתי בשתי מילים אלו מילים מנוגדות. 'אחרי," המילה מדברת על המשכיות, על עתיד, על התפתחות, על משהו שמתקיים ושלאחריו יש התקיימות, חיים. כאשר המילה 'מות' מסמלת סוף, סיום, אין משהו אח"כ, יש סיום,...
 • פרשת השבוע | שבת הגדול ופרשת 'מצורע'

  אנו קוראים השבת את פרשת מצורע העוסקת בנגע הצרעת, נגע שבא על דיבור לשון הרע, על הוצאת שם רע. אנו מפטירים על שבת הגדול, בעצם על היום הגדול. ועל מה שבת הגדול? על הנס הגדול, על העם הגדול שבאומץ התמודד עם מצריים, עם המייצרים, על שם הפסוק בהפטרה 'לפני בוא יום ה' הגדול והנורא', על...
 • פרשת השבוע | 'שמיני'

  הפרשה פותחת בשבעת ימי המילואים, הכנות מרובות, מאומצות, מתכווננות לקראת הקמת המשכן, הימים לקראת הקדשת המשכן. בחוץ תחילת האביב, האווירה שאופפת את העם הינה תחושת רוממות רוח, שכינה שרתה במשכן, קיימת ציפייה להתחדשות, לגילוי שכינה בין הבורא לנברא. אנו ביום השמיני ופתאום אש! שריפה! ומי מת? 2 בני אהרון הגדולים. ומהי סיבת המוות? הקרבת אש זרה...
 • פרשת השבוע | 'ויקרא'

  אנו מתחילים לקרוא השבת את חומש ויקרא, החומש האמצעי, שני חומשים מלפניו ושני חומשים לאחריו, הוא לב התורה. אנו נמצאים בחודש אדר חודש השמחה, חודש שבו אנו מצווים לשמוח יותר מכול חודש. ובמה עוסק החומש? חומש זה עוסק בקורבנות, בכפרה, במצב שיש חטא והנה ניתנת לנו הדרך לתקן את מצבנו, לחזור למצב של תיקון, למצב של...
 • פרשת השבוע | 'ויקהל'

  בפרשה שלנו מופיע הביטוי 'נדיב לב' ואני מבקשת לבחון אותו מעט לעומק. 'ויבואו האנשים על הנשים כול נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה" (פרק לה כב). לכאורה יש כאן כפילות, אם נדיב למה צריך גם את הלב? מדוע מפליגה התורה בתיאור התרומה? מדוע החזרה? אם הביטוי...
 • פרשת השבוע | 'תצוה'

  בפרשה שלנו מופיע פעם ראשונה הביטוי 'חכמי לב', 'ואתה תדבר אל כול חכמי לב אשר מילאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון הכהן' (שמות כח, ג'). לי זאת נראית סתירה בין שתי מילות הביטוי, או שאנו חכמים או שיש לנו לב, החוכמה מקומה בראש, ואילו בלב מקום הרגש, איך יכולים להתמזג יחד החוכמה והרגישות, הרגש? תמיד למדנו...
 • פרשת השבוע | 'משפטים'

  ***דברים שאמרתי בשבת בת-קול*** בשבוע שעבר קבלנו את התורה, אמרנו "נעשה ונשמע" והנה אנו מקבלים את ה'משפטים'. רק אחרי שנקבל את המשפטים נוכל לומר שוב וממקום אחר, בוגר יותר, גבוה יותר, את ה"נעשה ונשמע". המשפטים הם כמה מילים יחד, מקום יותר מורכב, מקום יותר מסובך, מקום שעוסק ביחסים ביננו לבין הזולת, בין אלוקים וביננו, מקום...
 • פרשת השבוע | 'בשלח' – שבת שירה

  הפרשה שלנו מספרת על הנס הגדול של יציאת מצרים. אלוקים מנסה לרפד ולהוביל את עם ישראל בדרך מיוחדת, כדי שיצאו בני ישראל ממצריים, שלא יישארו שם, בצרות, במייצרים, בשעבוד, בעבדות. אך מתברר שגם לאחר נס קריעת ים סוף אנו עדיין צריכים ונזקקים לניסים. גם בחיים נזקקים לניסים. בפרשה ישנם אירועים רבים סביב מים, אפשר לייחס...
 • פרשת השבוע | 'וארא'

  בפרשה שלנו אנו שומעים על 7 המכות הראשונות, משה דבק בעמדתו שהוא ערל שפתיים, ושפרעה לא ישמע אליו. אם בפרשת שמות הפועל העיקרי היה 'ראה' בפרשה שלנו אנו עוסקים הרבה בשמיעה, משה מפחד שלא ישמעו אותו, פרעה לא שומע אל ה', ובמכת הברד אנו שומעים על הקולות, הרבה פעמים בחיינו אנו שואלים את עצמנו האם...
Back to top