פרשת השבוע

דף הבית \ בלוג \ פרשת השבוע

 • פרשת השבוע | שבת הגדול ופרשת 'מצורע'

  אנו קוראים השבת את פרשת מצורע העוסקת בנגע הצרעת, נגע שבא על דיבור לשון הרע, על הוצאת שם רע. אנו מפטירים על שבת הגדול, בעצם על היום הגדול. ועל מה שבת הגדול? על הנס הגדול, על העם הגדול שבאומץ התמודד עם מצריים, עם המייצרים, על שם הפסוק בהפטרה 'לפני בוא יום ה' הגדול והנורא', על...
 • פרשת השבוע | 'שמיני'

  הפרשה פותחת בשבעת ימי המילואים, הכנות מרובות, מאומצות, מתכווננות לקראת הקמת המשכן, הימים לקראת הקדשת המשכן. בחוץ תחילת האביב, האווירה שאופפת את העם הינה תחושת רוממות רוח, שכינה שרתה במשכן, קיימת ציפייה להתחדשות, לגילוי שכינה בין הבורא לנברא. אנו ביום השמיני ופתאום אש! שריפה! ומי מת? 2 בני אהרון הגדולים. ומהי סיבת המוות? הקרבת אש זרה...
 • פרשת השבוע | 'ויקרא'

  אנו מתחילים לקרוא השבת את חומש ויקרא, החומש האמצעי, שני חומשים מלפניו ושני חומשים לאחריו, הוא לב התורה. אנו נמצאים בחודש אדר חודש השמחה, חודש שבו אנו מצווים לשמוח יותר מכול חודש. ובמה עוסק החומש? חומש זה עוסק בקורבנות, בכפרה, במצב שיש חטא והנה ניתנת לנו הדרך לתקן את מצבנו, לחזור למצב של תיקון, למצב של...
 • פרשת השבוע | 'ויקהל'

  בפרשה שלנו מופיע הביטוי 'נדיב לב' ואני מבקשת לבחון אותו מעט לעומק. 'ויבואו האנשים על הנשים כול נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה" (פרק לה כב). לכאורה יש כאן כפילות, אם נדיב למה צריך גם את הלב? מדוע מפליגה התורה בתיאור התרומה? מדוע החזרה? אם הביטוי...
 • פרשת השבוע | 'תצוה'

  בפרשה שלנו מופיע פעם ראשונה הביטוי 'חכמי לב', 'ואתה תדבר אל כול חכמי לב אשר מילאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון הכהן' (שמות כח, ג'). לי זאת נראית סתירה בין שתי מילות הביטוי, או שאנו חכמים או שיש לנו לב, החוכמה מקומה בראש, ואילו בלב מקום הרגש, איך יכולים להתמזג יחד החוכמה והרגישות, הרגש? תמיד למדנו...
 • פרשת השבוע | 'משפטים'

  ***דברים שאמרתי בשבת בת-קול*** בשבוע שעבר קבלנו את התורה, אמרנו "נעשה ונשמע" והנה אנו מקבלים את ה'משפטים'. רק אחרי שנקבל את המשפטים נוכל לומר שוב וממקום אחר, בוגר יותר, גבוה יותר, את ה"נעשה ונשמע". המשפטים הם כמה מילים יחד, מקום יותר מורכב, מקום יותר מסובך, מקום שעוסק ביחסים ביננו לבין הזולת, בין אלוקים וביננו, מקום...
 • פרשת השבוע | 'בשלח' – שבת שירה

  הפרשה שלנו מספרת על הנס הגדול של יציאת מצרים. אלוקים מנסה לרפד ולהוביל את עם ישראל בדרך מיוחדת, כדי שיצאו בני ישראל ממצריים, שלא יישארו שם, בצרות, במייצרים, בשעבוד, בעבדות. אך מתברר שגם לאחר נס קריעת ים סוף אנו עדיין צריכים ונזקקים לניסים. גם בחיים נזקקים לניסים. בפרשה ישנם אירועים רבים סביב מים, אפשר לייחס...
 • פרשת השבוע | 'וארא'

  בפרשה שלנו אנו שומעים על 7 המכות הראשונות, משה דבק בעמדתו שהוא ערל שפתיים, ושפרעה לא ישמע אליו. אם בפרשת שמות הפועל העיקרי היה 'ראה' בפרשה שלנו אנו עוסקים הרבה בשמיעה, משה מפחד שלא ישמעו אותו, פרעה לא שומע אל ה', ובמכת הברד אנו שומעים על הקולות, הרבה פעמים בחיינו אנו שואלים את עצמנו האם...
 • פרשת השבוע | 'ויחי'

  הפרשה שלנו פותחת במוות ומסתיימת במוות, אך שמה הוא חיים. אחרי הכול אנו חיים – בין מוות למוות מתגלים החיים במלוא עוזם, אנו מתעלים על המוות וחיים, מתמלאים בתשוקה לחיות, בתאווה להיות, למרות המוות, בצד המוות. בהתחלה אנו קוראים על מות יעקב אבינו, השלישי שבאבות, ובסופה אנו נפרדים מיוסף הצדיק, שבעתיד יועלו עצמותיו ממצרים, לאחר...
 • פרשת השבוע | 'מקץ'

  מה פירוש הביטוי "צפנת פענח" ? מפרש הצפונות. אם כן שואל בעל "שפת אמת"-היה צריך לקרוא לו "פענח צפנת" ? אלא שהתורה מודיעה לנו בזכות מה זכה יוסף לכול הגדולה הזאת ? "צפנת" בגלל שהיה מצפין חכמתו ומצניע מעשיו הטובים, זכה להיות "פענח" זכה שמעיינות החכמה נפתחו לפניו… וחשבתי על עוד רעיון בנוגע ליוסף הצדיק....
Back to top